Hur skapar vi ett gott företagsklimat tillsammans?

1 juni samlades företagare, beslutsfattare och investerare för vårens sista upplaga av frukostmötet God Morgon Huddinge. I ett förlängt samtal i morgonsoffan diskuterade företagare, politiskt förtroendevalda och tjänstemän företagsklimatet och vad som hjälper oss att utveckla det i rätt riktning. Frukostmötet filmades och här kan du se de olika samtalen i efterhand.

Morgonens programledare Fredrik Welander inleder God Morgon Huddinge och frågar Huddinge kommuns näringslivsstrateg Andreas Fogelqvist hur idén med att göra 100 företagsbesök uppkom.

Andreas Fogelqvist presenterar en analys av de viktigaste lärdomarna av de 100 företagsbesöken. Här lyfts utmaningar, tillväxthinder och framgångsfaktorer. Presentationen finns att ladda ned här.

Huddingeföretagarna Torbjörn Ulf (Texab), Jeanette Liedgren (Gewe Promotion New Wave Profile), Marcus Forsström (Skyhill), Karin Mellström (CellProtext Nordic Pharmaceutical) och Daniel Pedersen (Spröd Stenugnsbageri) diskuterar framtid, företagsklimat och Huddinges utveckling.

Kommunalrådet Malin Danielsson (L) och oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S), i ett samtal om dialog med näringslivet och politikens roll för att utveckla ett gott företagsklimat.

Huddinges kommundirektör Magdalena Bosson och näringslivschefen Pia Forsberg om vikten av samtal och tydlighet i kommunens arbete tillsammans med näringslivet.

Fredrik Welander och Andreas Fogelqvist sammanfattar morgonsoffan och konstaterar att kommunen ska vara bra på att vara kommun och att det händer bra saker när människor möts. Det finns väldigt goda förutsättningar att utveckla ett fantastiskt företagsklimat i Huddinge.

Hela samtalet i morgonsoffan, i en oklippt version.

Så jobbar Huddinge kommun vidare
Huddinge kommun utvecklar sitt arbete med företagsklimatet utifrån lärdomarna från de 100 företagsbesöken. Företagsbesöken har resulterat i en gedigen lista med konkreta inspel. Listan läggs till en kommunövergripande handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat för att säkerställa att kommunen gör rätt saker. En nykomponerad arbetsgrupp från kommunens olika förvaltningar för vidare de inspel som inte kan åtgärdas direkt ut i organisationen. Huddinge kommun vill fortsätta en tät dialog med näringslivet för att kunna prioritera rätt i våra insatser och vårt interna förbättringsarbete.

Läs mer om arbetet på Huddinge kommuns hemsida.

God Morgon Huddinge återkommer till hösten. Vi fortsätter att utveckla den här dialogen eftersom vi tycker att det är viktigt att människor möts.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *