Välkommen till Huddinges längsta utvecklings-samtal

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen.

Näringslivsutveckling

I skärningspunkten mellan affärsnytta och samhällsnytta stärker vi relationerna mellan Huddinge kommun och näringslivet genom förståelse, insikt och nya värden.

Engagemang

Genom ett äkta engagemang i en öppen dialog mellan tjänstemän, politiker och företagare kan vi tillsammans stärka Huddinge som näringslivskommun.

Samverkan

Värdeskapande för människor och samhälle förutsätter kunskap och i mötet mellan näringsliv och akademi/skola hittar vi nya idéer.

Om oss

Vi är ett forum för kunskapsutbyte mellan Huddinge kommun och näringslivet.
Vi hjälper människor samverka och utveckla gemensamma intressen.

I Arena Huddinge skapar vi relationer och personliga möten. Vi gör det möjligt för olika människor inom näringsliv, kommun och organisationer att träffas, utbyta idéer, kunskap och erfarenheter.

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen.

Vi samarbetar med strategiska partners, som delar våra medlemmars utvecklingsvilja.

medlemmar

Våra medlemmar

Arena Huddinges arbete finansieras av medlemmarna. Allt vi gör utgår ifrån medlemmarnas intressen i och för Huddinges utveckling. Medlemmarna är kommunen samt företag av olika storlekar med representanter från de flesta branscher. Från storbolag till lokala företag och entreprenörer.

Vad våra medlemmar säger

år sedan start
medarbetare
kaffekoppar denna vecka
+
års erfarenhet

Följ oss på sociala medier

Arena Huddinge finns också på Facebook och LinkedIn.

mingel_2022
pexels-pixabay-532079
mingel5_2022
enterprize_frukost_2023
enterprize_vinnare_2023

Prenumerera på nyheter

Näringslivsnytt: Huddinges kommuns nyhetsbrev

Huddinge kommuns näringslivssektion skickar ut ett nyhetsbrev återkommande under året.
Här kan du prenumerera på det.