19 mars: Möte för näringslivet med fokus på näringslivs- och samhällsutveckling

19 mars: Möte för näringslivet med fokus på näringslivs- och samhällsutveckling

Huddinge växer och tar allt större plats i regionen. Huddinge kommun och Arena Huddinge bjuder in näringslivet som har intresse för näringslivs- och samhällsutveckling i Huddinge på möte inklusive enkel lunch.

Tid: Tisdag 19 mars, klockan 11.00–14.15
Plats: Folkes, Sjödalstorget 1, Huddinge Centrum

  • Tillsammans för en god samhällsutveckling.
  • Hur mår Stockholmsregionen och hur ser näringslivsutvecklingen ut? Vad gör vi för att förstärka regionens attraktionskraft?
  • Kommunens upphandlingsplan 2024.
  • Tillsammans bygger vi det moderna samhället.

Program

11.00 Dörrarna öppnas och kaffe serveras

11.15 Tillsammans för en god samhällsutveckling
Pia Forsberg, Näringslivschef, Huddinge kommun

11.20 Hur mår Stockholmsregionen och hur ser näringslivsutvecklingen ut? Vad gör vi för att förstärka regionens attraktionskraft?
Maria Kenney, Omvärld och Analys, Stockholm Business Region

12.00 Enkel lunch och dialog

Under lunchen finns också möjlighet att ta del av Huddinges upphandlingsplan:
Presentation av kommunens upphandlingar som startar 2024
Roger Himmelsköld m.fl, Upphandlingschef, Huddinge kommun

13.00 Tillsammans bygger vi det moderna samhället
Samtal och dialog leds av Sanna Balsvik

  • Emil Högberg (S), Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Huddinge kommun
  • Mats Hermansson, Samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun
  • Karolina Krön, Näringslivsstrateg, Huddinge kommun
  • Edward Howard, VD, Arena Huddinge

14.00 Summering och avslut

14.05 Kaffe och mingel

För medlemmar i Arena Huddinge
14.20-15.00 Årsmöte i Föreningen Arena Huddinge och Arena Huddinge AB.