Handlingskraftspriset 2012 till Annika R. Malmberg

Annika R. Malmberg får priset för att hon med sitt engagemang och sitt positiva förhållningssätt förmedlat budskapet om alltings möjlighet till Huddinges unga företagare. Som rådgivare, föreläsare och bollplank har hon med handlingskraftiga föreläsningar bidragit till att ge unga människor en positiv och ärlig bild av arbetsliv och företagande.

– Jag är överraskad och glad över denna fina utmärkelse. Att få ha chansen att vara delaktig i Huddinges UF-utbildning har varit en sann glädje. Den idérikedom, vilja att lära och nyfiken het som ungdomarna har visat har gett mig inspiration till mina egna säljutbildningar säger pristagaren Annika R. Malmberg.

Handlingskraftpriset delas ut av Huddinge kommun för tredje året.

– Det är viktigt att vi synliggör det arbete som företagare gör för skolan i Huddinge. De bidrar med sin unika kompetens i barn och ungdomars utveckling och sätter avtryck för livet. Samarbetet mellan näringsliv och skola är väsentligt för barn och elevers utveckling och ett betydelsefullt område i läroplanerna säger Jukka Kuusisto som är utbildningschef i Huddinge.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *