Handeln växer i Huddinge

Pia Forsberg, Fredrik Bergström, Edward Howard under frukosmöte om handel i Huddinge. Fotograf Fredrik Welander

Huddinge har goda förutsättningar att konkurrera om den tillväxt som handeln i Stockholmsregionen kommer uppleva på kort och lång sikt. Det var tydligt vid ett frukostmöte Arena Huddinge och kommunen arrangerade tillsammans 18 april.

En av Sveriges främsta experter på handel, Fredrik Bergström (WSP), höll ett föredrag där han diskuterade handelns utveckling historiskt. Att konkurrensen förändrats från att bara handla om varorna till nu lika mycket handla om själva marknadsplatserna. Utbudet är tämligen likartat i Stockholmsregionens handelsplatser så därför blir själva upplevelsen av platsen allt viktigare.

Det gör att det ställs högre krav på fastigetsägarna idag. Helhetstänkandet måste vara större.

I den oroliga världsekonomins spår har handelns tillväxt dämpats, men för Sverige som helhet spås ändå svenskarna handla för 20 miljarder kronor mer de kommande två åren. Det motsvarar en tillväxt på 1,5 procent för 2012 och ytterligare 2 procent 2013.

På lång sikt ökar handeln stadigt. Generellt sett så har handeln i Sverige ökat mer än inkomsterna under de senaste två årtiondena. 20 år framåt förutspådde Fredrik Bergström en ökning av svensk handel motsvarande 70 procent. 400 miljarder kronor är den tillväxten värd och 160 av dessa miljarder kommer hamna i Stockholm.

Det motsvarar ungefär 80 nya köpcentrum.

Tid är en faktor för handelsetableringar. Tiden det tar för människor att nå handeln. Tiden kommer påverka framtidens handel i Stockholm. City kommer fortsätta vara attraktivt. Den yttre innerstaden kommer se en kraftigt expanderande handel i områden som Hammarby sjöstad, Liljeholmen, Alvik, Gullmarsplan etc. Många flyttar in här, och det gör att förutsättningar för ökad handel finns. Liljeholmens galleria är ett exempel. Andra områden kommer fräschas upp på samma sätt, förutspår Fredrik.

Tillväxten kommer också påverka regionala kärnor och de större och mer attraktiva förorterna och kranskommunerna liksom kärnor i den yttre periferin i Storstockholm som Strängnäs och Enköping.

Platser som har hög tillgänglighet via kollektivtrafik och utvecklad infrastruktur kommer möta tidsfaktorn på ett bra sätt och därigenom ha goda möjligheter att växa.

Huddinge centrum är en sån plats som har alla förutsättningar. Ett centrum som borde kunna bidra till mer utveckling. I Huddinge kommun har omsättningen för sällanköpsvaror ökat med 81 procent under 2000-talet.. 87 procent för dagligvaruhandeln. Handeln i Huddinge omsätter mer än 10 miljarder kronor. Årligen. Huddinge har en växande befolkning, en växande ekonomi och handelsplatser som attraherar människor från andra delar av Stockholm. Det gör att Huddinges handel växer.

För Huddinge centrum menar Fredrik Bergström att det finns möjligheter till förbättring. Med ett större och mer kvalitativt utbud kommer de nedåtgående siffrorna i Huddinge centrum kunna vändas. Det handlar om att göra analysen, våga tänka innovativt och tänka på detaljerna. Då kommer det gå bra för Huddinge i framtidens handel, avslutade Fredrik Bergström.

Talare på frukostmöte om handel i Huddinge. Fotograf Fredrik Welander

Fortin och Decathlon ett inspirerande exempel
Johan Widström och Anna Sjöberg från Fortin berättade om utvecklingen av bo:x i Kungens Kurva. Den stora franska sportkedjan Decathlon flyttar in och kompletteras med många småskaliga specialistbutiker. Hösten 2013 är det dags för nyööpning.

Att det kommer bli skillnad och märkas när Decathlon flyttar in stod klart när företagets svenske chef Amir M Golkar berättade om planerna och företaget. Decathlon expanderar i Sverige, på en för Decathlon liiten, men stark marknad.

Företaget upplever att många kommuner i Sverige saknar ett aktivt arbete för att underlätta etableringar och att det ofta glappar mellan olika funktioner inom kommuner.

Amir M Golkar vittnade också om att priserna i Sverige är också höga, i förhållande till intäkterna. I Sverige har företaget högre kostnader för både löner och hyror, jämfört med betydligt större marknader som Spanien och Italien. Det finns också en likriktning i Sverige där alla handelsplatser ser likadana ut. Det finns mycket att göra i Sverige när det gäller att attrahera utländska handelsetableringar och investeringar, menar Amir M Golkan.

I Huddinge har det fungerat. 2013 öppnar företaget i bo:x.
En etablering som kommer märkas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *