Att växa som småföretagare i Södra Stockholm

Vill du utvecklas som företagare, använda moderna verktyg och skapa naturliga nätverk för att växa i? Var med i Arena Huddinges utvecklingsprogram för företagare. Vi samarbetar med Huddinge kommun och Fri och Stark AB  i detta program för att utveckla det lokala företagsklimatet och skapa engagemang hos företagare som vill växa. Arena Huddinge är ett samarbetsforum finansierat av näringslivet och Huddinge kommun och en av våra uppgifter är att utveckla Huddinge till en stark näringslivskommun.

Kostnad
3000 kronor , exklusve moms (i priset ingår medlemsskap i Arena Huddinge 2013, om du redan är medlem är kursen kostnadsfri).

Målgrupp
Företagare som bor eller verkar i Huddinge och Södra Stockholm.
Ägarledda företag som vill fortsätta utveckla verksamhet och affärsmässighet.

Program
Programmet är uppbyggt i fem moduler fördelat på fem kvällar. Två under hösten 2012 och tre under våren 2013 för att främja individuell utveckling och skapa nätverk. Kvällarna innehåller olika moduler på tre timmar mellan kl. 18:00 och 21:00. Vi arbetar med föreläsningar blandat med workshops, egen reflektion och nätverkande under kvällarna.

25 oktober 2012: Är du mest företagare eller entreprenör?
Kompetenskartläggning av företagaren och företaget, kontra faktiskt kompetensbehov.

 • Vad innebär det att vara företagare respektive entreprenör?
 • Är du mest förvaltare eller utvecklare av idéer och processer?
 • Hur tillgodoser jag företagets behov av kompetens?

28 november 2012: Modern marknadsföring och omvärldsbevakning via sociala medier
Omvärldsbevakning och marknadsföring, hur går det till för den lilla företagaren?

 • Kan jag kombinera modern marknadsföring och omvärldsbevakning?
 • Hur ska du fördela din tid mellan olika sociala medier? För och nackdelar.

29 januari 2013: Hur utvecklar du dina affärer med dig själv som redskap?
Inre ledarskap och kommunikation, ledarskap och chefsroll.

 • Vad innebär strategi, mål, ledning och styrning av ditt företag?
 • Beställarrollen och modet att sälja.

Mars 2013 (datum bestäms senare): Avtal, finansiering samt skydd och utvärdering av vara/tjänst
Tydlig kommunikation runt tjänst/vara.

 • Cash-management och finansiering, att hushålla med resurser och att skapa nya.
 • Upphandlingar, offerter och avtal.
 • Hur skyddar jag mina idéer? Hur kan jag få stöd i att utvärderar och utveckla min idé?

April 2013 (datum bestäms senare): Möjligheter och hinder för företag att utvecklas
Politiker, tjänstemän och Arena Huddinge bjuds in till stormöte och mingel, sammanfattning av erfarenheter och
slutsatser från de fyra tidigare tillfällena. Förebilder och goda exempel ur programmet lyfts fram.

ANMÄL DIG genom att klicka här (länk till Google-formulär)

Utvecklingsprogrammet genomförs av Arena Huddinge och Fri och Stark AB. För mer information kontakta: Edward Howard, Arena Huddinge, edward.howard@arenahuddinge.se, 0734-444 746 eller Eva Swede, Fri och Stark, eva.swede@friochstark.se,  0733-81 80 84.

Att växa som småföretagare i Södra Stockholm  (informationen i utskriftsvänlig PDF)

2 reaktioner på ”Att växa som småföretagare i Södra Stockholm”

 1. Realize AB levererar produkter och tjänster inom Affärskreativitet och Business Innovation.
  Sedan starten 1998 har vi lett över 400 workshops, utbildat mer än 9000 personer i kreativa arbetsmetoder.
  Vår ambition är att säkra ett bestående innovationsklimat och skapa långsiktiga strategier för er kreativitet.

 2. Pingback: Lysande Entreprenörskap | Fri och Stark

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *