Afternoon Tea och dialog om Huddinges näringslivsutveckling

Hur når vi vårt önskvärda läge för näringslivsutveckling?
Huddinge kommun står inför en expansiv period med ett ökat bostadsbyggande och en stark befolkningsutveckling. Detta ställer höga krav på att också planeraför tillkomst av arbetstillfällen. En ökad befolkning och fler arbetsplatser ger bättre underlag för statliga infrastrukturinvesteringar och övrig service, vilka båda ökar attraktiviteten för kommunen. Konkurrensen vad gäller företagsetableringar hårdnar och bedömningen är att kommunen bör bli bättre på att locka till sig fler nya företag. Detta för att fler arbetstillfällen ska kunna skapas.

Då behövs en tydlig näringslivsstrategi som ger en tydlig riktning mot önskvärt läge för näringslivsutvecklingen. Hur når vi dit?

Välkommen till en rundabordsdiskussion och samtal för att lämna viktig input
och underlag inför framtagandet av Huddinge kommuns nya näringslivsstrategi.

Medverkande:

  • Pia Forsberg, Näringslivschef
  • Karolina Krön, Näringslivsstrateg
  • Edward Howard, VD Arena Huddinge
  • Ali Baniasadi, Näringslivsutvecklare

Anmäl dig till edward.howard@huddinge.se eller 0734-444 746

Tid: 8 juni klockan 14:00-16:00. Plats: Balingsholm, Balingsholmsvägen 27, Huddinge.

tea

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *