Fullt hus i färgstarka Huddinge

FWR_9048

150 företagare och beslutsfattare minglade, lyssnade på inspirerande föredrag och besökta utställningen när Mötesplats Huddinge drog fullt hus på Växthuset i Huddinge. Under en innehållsrik eftermiddag knöts många kontakter och olika människor möttes.

FWR_9037

Handelskammaren och Stockholms tillväxt
Karolina Krön från Handelskammaren inledde programmet på Mötesplats Huddinge med att ta sin utgångspunkt i Stockholms tillväxt. Den är fortsatt i särklass i Sverige och internationellt är Stockholm åtta i världen när det gäller huvudkontorstätheten. Denna huvudkontorsekonomi genererar en hög efterfrågan på kunskapsintensiva företagstjänster vilket påverkar Stockholm positivt.

Tillväxt i Stockholm är starkast i kommuner som vill växa, i kollektivtrafiknära lägen där det är attraktivt att leva, verka och bo. Samtidigt lever vi i en tid med akut underskott av bostäder. 122 000 bostäder behövs. Byggandet hänger inte med befolkningsökningen och glappet mellan antalet inflyttande och antalet bostäder blir allt större.

Varför byggs det då inte? Karolina resonerade om regleringar, långa planeringstider, markbrist, restriktioner och annat som påverkar tillväxten av bostäder. Hinder måste tydliggöras och vi mötas på olika nivåer för att diskutera hur världen förändras och hur vi måste förhålla oss till den utvecklingen.

Infrastrukturen måste förstås hänga med och bli ännu smartare. Det finns mycket att göra i planeringsprocessen. Inte minst flyget är viktigt och inte något vi kan ta för givet, menade Karolina Krön.

Näringslivsorganisationerna behöver vara med och driva arbetet för att Stockholm ska vara attraktivt, inte minst internationellt. Byggande, infrastruktur och bristen på arbetskraft måste vi jobba med tillsammans. Internationella topptalanger måste se Stockholm som en attraktiv plats.

Handelskammaren kommer fortsätta vara en aktiv part i det här arbetet, klargjorde Karolina Krön.

FWR_9040

Skakighet, låga räntor och svarta svanar
Roger Törnquist från SEB blickade tillbaka mot ett 2013 där världsekonomin har varit stökig, men där hösten blev bra både på börser och i fonder. 2014 har börjat lite osäkert och många svenska bolagsrapporter har inte motsvarat förväntningarna.

Det finns utrymme att producera mer i många länder. Grunden för tillväxt finns om efterfrågan ökar. USA är fortfarande världens största ekonomi. Följs närmast av Kina och Japan. Om människor i USA mår bra och konsumerar mår världsekonomin bra. Huspriserna i USA ökar nu för första gången på fyra år. Skuldbördan har minskat. Det skapar goda förutsättningar för världsekonomin.

Det låga ränteläget består. Riksbanken fattade just idag beslut om att reporäntan ligger kvar på 0,75 procent. Pengar på kontot och låga räntor skapar goda förutsättningar för hushållen.

VM i siffror var något Roger Törnquist gärna refererade till. Tillväxten i världsekonomin stiger. Kina har den i särklass kraftigaste tillväxten. Eurozonen och Japan ser fortfarande betydligt svagare ut men vänder uppåt samtidigt som USA närmar sig världen i övrigt.

Tillväxtbilden är helt okej, menade Roger Törnquist. Samtidigt fortsätter inflationen vara låg liksom räntorna. Riskerna finns dock. Kommer USA:s politiker att fatta klokare beslut? Leverar börsbolagen vinster? Hur kommer EU-samarbetet utvecklas? Kommer tyskar och fransmän överens?

Svarta svanar ska vi se upp för avslutade Roger Törnquist och menade med det saker vi inte riktigt kan räkna med. Jordbävningar, vulkanutbrott och sådana saker. Frågan är bara när, var och hur det händer.

Världsekonomin är en svår vetenskap.

FWR_9088

Annika R Malmberg, antika filosofer och fyra olikfärgade kepsar – en bit av meningen med livet
Med fyra olika kepsar – En gul, en röd, en blå och en grön – tog framgångsexperten Annika R Malmberg sin utgångspunkt i människans olika temperament och hur de påverkar det mesta vi gör. Är vi medvetna om vilka vi själva är och hur vi pratar och agerar med andra?

Vad är ett team? När blir en grupp ett väl fungerande team? Annika R Malmberg resonerade om kompletterande kompetenser, brister i kommunikation och relationer som inte fungerar. Det blir problem om vi inte pratar med varandra. Vi borde lära oss färgspråket, menade Annika R Malmberg.

Vad händer om vi rekryterar likasinnade och bara omger oss med spegelbilder av oss själva? Vi lyssnar på resonemang om Hipoktrates, koleriker, melankoliker, sangviniker och flegmatiker innan vi får en inspirerande och underhållande genomgång av de olika typerna. Om vad som karaktäriserar oss och hur vi samarbetar och skapar relationer.

Ett samtal mellan fyra olika kepsar har aldrig varit mer underhållande. Eller tankeväckande. Annika R Malmberg är en av Sveriges mest anlitade talare. Det är inte svårt att förstå varför.

Vi är olika. Och olika gör våra grupper och team bättre. Alla har ju liksom rätt på något sätt. Om vi pratar om det. Det är ju i mötet mellan våra olika egenskaper som det händer bra saker.

Tillsammans är vi starka står det på en av Annika R Malmbergs avslutande bilder. Så sant.

FWR_9118

Alla har en relation till försäljning
Krister Samuelsson från CONNECT hade tagit med sig Gunnar Holmgren från företaget Celavi som pratade försäljning med oss. Om vi inte tror på det vi säljer kommer vi inte vara framgångsrika, inledde Gunnar innan han pratade om ett antal komponenter som krävs i en lyckad kundrelation.

Vi får höra om intressen, trygghet, kundrelationer, strategiska partners, problemlösning och mervärden. Något vi människor hållit på med i årtusenden. Ändå, konstaterar Gunnar Holmgren, att många företag grunnar på hur detta egentligen går till.

Det finns hur mycket som helst att säga om försäljning och det samtalet lär fortsätta. Med anledning av den utställning och det intensiva minglande som Mötesplats Huddinge består av i grunden finns det många anledning att tro att allt det som våra föredragshållare pratat om under dagen på många olika sätts omsätts i vardagen i en av Sveriges starkaste tillväxtkommuner, nämligen Huddinge.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *