Årets företagare: Lars Holmqvist, Disperator AB

Företagarna i Huddinge utsåg Lars Holmqvist som driver Disperator AB till Årets företagare under Huddinge Enterprize. Priset delades ut av Caroline Forssell, ordförande i Företagarna.

Caroline läste upp följande långa och imponerande motivering:

“Lars Holmqvist/Disperator uppfyller reservationslöst alla uppställda kriterier. På grund av tidigare uppställda restriktioner på den svenska marknaden har man sökt sig ut på den internationella marknaden och blivit världsledande inom sin nisch. Behovet att producera biogas börjar återigen öppna upp den svenska marknaden för Disperators produkter (matavfallskvarnar och matavfallsprocessorer). Genom intensiv produktutveckling har Disperator utvecklat lösningar som medför stora vinster för samhälle, verksamheter och individer m ap. energieffektivitet, miljö, arbetsmiljö och hygien. Det uppmärksammas t ex av miljöansvariga politiker inom kommun och landsting. Vidare har man inlett samarbete med en verksamhet som har till syfte att skapa kontakt mellan företag och personer med invandrarbakgrund. Hittills har det resulterat i anställning av en, i hemlandet välutbildad person, som har fått kvalificerade verkstadstekniska arbetsuppgifter. Man söker nu ytterligare en person med liknande bakgrund. Ambitionen och det hittills lyckade resultatet framstår som ett positivt exempel på lyckad integration och har inneburit att företaget nyligen besöktes av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.”

Arena Huddinge gratulerar och tackar för inspiration.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *