Samtal pågår – och det finns plats för fler

Huddinge växer och intresset för investeringar och etableringar ökar. Det samarbete vi skapat tillsammans under många år har etablerat sig som ett viktigt forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet. Här identifierar och hittar vi samarbeten och kan utveckla gemensamma intressen. 2017 har vi stärkt dialogen inom samhällsbyggnad där flera av Arena Huddinges medlemmar är med och förverkligar Huddinge kommuns ambitioner.

Allt fler företag och organisationer tar plats i det här samarbetet. Vi är nu 80 olika företag och organisationer som är Arena Huddinge. Senast välkomnar vi Skyhill, Adecco, SHH Bostad och Huddinge Samhällsfastigheter. Ni är alla viktiga för det vi gör.

Vi går in i 2018 med energi och fokuserar på att utveckla våra kommunikationskanaler för att utveckla dialog och se till att den information vi har sprids till flera. Det händer bra saker när människor möts och vi kommer att satsa på att nå nya mottagare för att bjuda in fler röster i det utvecklingssamtal om Huddinge som vi är en del av, varje dag. Vi kan inte påverka de algoritmer som styr visningar i Facebook och LinkedIn, men vi lovar att berätta tydligt om spännande och inspirerande saker som händer i Huddinge och som skapar möjligheter för flera. Berättelser som ska spridas.

Våra satsningar på samtal och möten som bidrar till ett bättre företagsklimat och skapar nya utvecklingsmöjligheter för det lokala näringsliv kommer att fortsätta. Vi ska utveckla Växtkraft Huddinge och för att skapa verklig nytta behöver vi lyssna på varandra. Värdeskapande gör vi inte hemma på kontoret, det gör vi i möten med varandra. Så vi fortsätter att utveckla de arenor och mötesplatser vi etablerat, men räkna också med att vi etablerar något nytt under året.

Framtiden ser ljus ut. Huddinge växer och många vill vara med. Med driv, energi och en självklar vilja att ta plats ser vi Huddinges UF-elever. Deras utveckling inspirerar. Arena Huddinge kommer att fortsätta jobba för att unga människor får möjlighet att utveckla sina idéer och förmågor.

Nu fortsätter vi utveckla relationer som leder till djupare förståelse och nya insikter. Det skapar nya möjligheter. Vi vill ständigt bredda organisationen med representanter från näringslivet och fylla på med engagerade och kreativa personer som bidrar i diskussioner, eventuella projekt och arbetsgrupper.

Huddinge växer, och det finns plats för fler.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *