Växtkraft Huddinge

I huvudet på Olle Forsberg finns kunskap, erfarenhet och en klar insikt om att människor och entreprenörer blir bättre tillsammans. En upptäckarlust som väcktes i barnet har mognat och lett Olle till olika idéer, företag och erfarenheter. I det här samtalet möter Fredrik Bronner en engagerad problemlösare som gärna tar plats i olika sammanhang. Samtalet …

I huvudet på Olle Forsberg Läs mer »

Huddinge växer och intresset för investeringar och etableringar ökar. Det samarbete vi skapat tillsammans under många år har etablerat sig som ett viktigt forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet. Här identifierar och hittar vi samarbeten och kan utveckla gemensamma intressen. 2017 har vi stärkt dialogen inom samhällsbyggnad där flera av Arena Huddinges …

Samtal pågår – och det finns plats för fler Läs mer »

Projektets mål är att genom olika aktiviteter 2017 och 2018 skapa nätverk, stärka den samlade kompetensen och bidra till dialoger mellan lokalt näringsliv, kommun och investerare. De aktiviteter som är publicerade kan ni redan nu boka er till under respektive aktivitet. Fler är planerade och kommer fortlöpande att annonseras här. Alla som är intresserade är …

Växtkraft Huddinge – tillsammans för ett gott företagsklimat Läs mer »