I huvudet på: Eva Swede

Eva Swede vill sprida glädjefylld vilja. Hon vill göra det genom att hjälpa människor. Det gör hon som konsult, rådgivare, mentor. När jag lyssnar på Eva så förstår jag att det är allt annat än flummigt. Tvärtom, det är glasklart och tydligt. Det är inte så svårt att förstå att den drivkraften tar Eva in i större sammanhang som skapar nytta för flera – som Arena Huddinge.

“Jag tror att det är mitt intresse för människor och för utveckling. Jag ser världen som ett system.”

Eva Swede ser helheter. Strukturer som får oss människor att samexistera och fungera bra, både tillsammans och som enskilda individer. Om vi ska se dessa helheter behöver vi arbeta med såväl individer som organisationer och samhälle för att förstå vad vi människor kan göra tillsammans – på invidnivå, i företag och som samhälle. För Eva är det viktigt även som småföretagare. I ett samhälle där mycket är uppdelat och där det ofta är stora organisationers förmån att kunna anta de där stora utmaningarna vill Eva verka på alla nivåer för att bidra med helhetssyn. En ganska stor uppgift för en enskild entreprenör.

När jag hör Eva berätta så känner jag igen det där. Som ensam liten entreprenör är mina resurser begränsade, men jag vill fortfarande vara med och påverka samhället jag är en del av. Alltså måste jag hitta eller skapa sammanhang att verka i.

Rörelsen går framåt
Eva Swedes rörelse går framåt. Hon vill dessutom gärna hjälpa andra i samma riktning. Kanske inte alltid mot samma mål, men framåt. Till framtiden. Eva är på väg till saker. Det var något hon lärde sig under en utmattningsdepression för 20-25 år sedan. Som så många andra av oss som hamnat i den där utmattningen har Eva förändrats. En förändring som tog henne från jobbet som ekonomi och HR-chef via utbildningar till det entreprenörskap hon driver idag.

I sitt företag Fri och Stark AB jobbar hon med att identifiera, utbilda och utveckla fria individer, starka team och bra idéer för att nå egna och gemensamma mål. En affärsidé som kräver ganska mycket av den som vill erbjuda sådan nytta, tänker jag. Samtidigt känns det ganska självklart när jag möter Eva och får sitta ned en stund i ett samtal.

Helhetssyn och känsla av sammanhang
Jag tycker att det är ovanligt att möta företagare som har en sån klarsynthet kring sambandet mellan den egna affärsnyttan och en bredare samhällsnytta. När Eva Swede berättar om sitt arbete så känns det där så rimligt. Genom att ställa tre frågor till mig gör hon det lätt för mig att se hur allt hänger ihop.

Var finns mitt ansvar?
Var finns organisationen där jag befinner mig?
Var är samhällets ansvar?

För att förstå oss själva och andra så måste vi bena upp det här och se vad som händer.

Vi resonerar om den där flummigheten som jag så väl känner igen mig i som kulturvetare. Flummighet som egentligen inte alls inte är flummig, utan ganska vetenskapligt bevisad och beprövad av oss människor. Biologi, psykologi, antropologi, etnologi, historia och sociologi är inte flum, tvärtom. Vi vet ganska mycket om vad människor behöver för att må bra och utvecklas, men det är inte alltid det passar in med ekonomiska tillväxtmodeller eller post-modernismens olika kulturer, och då uppstår krockar. Men att reducera kunskapen om människans behov till flum är nog ganska dumt i längden.

Vägen till företagandet
Det var längtan som fick Eva att starta sitt företag. En dröm skulle uppfyllas. En inre drivkraft tog henne till beslutet. Men, det var inte självklart.

“Jag hade inga förebilder. Jag hade inga företagare eller entreprenörer i min familj. I skolan skulle man bli anställningsbar.”

Jag frågar om hon är nöjd med beslutet att starta eget, tolv år senare. Och jo, Eva berättar att det är väldigt givande att stå på egna ben, om än utmanande. Samhällets strukturer blir liksom tydligare från småföretagarens perspektiv. Både hinder och möjligheter.

Det är en trygg och rotad företagare jag möter. Eva Swede fick 2014 ta emot Huddinge kommuns entreprenörskapspris. En utmärkelse som betydde mycket som ett bevis på uppskattning. Alla behöver erkännanden och i det här fallet så hjälpte det Eva att lita på den inre kompassen. Att det är bra att engagera sig för att hjälpa unga att hitta sin väg till utveckling. Och när bitarna faller på plats. När det leder till utveckling. Då händer det bästa. Då blir Eva glad och lär sig saker själv.

Vill vara en del av samhället, inte minst i Södra Stockholm
För Eva Swede är det självklart att vara en del av samhället. Gemenskap och sammanhang är viktigt. Förutom företagandet så har det lett Eva till aktivt engagemang i bland annat Arena Huddinge, Tyresö handboll, Göteborgs uppfinnarförening och Psykosyntesförbundet. Jag som sett Eva under några år är Huddinge är övertygad om att hon gör avtryck. Det är sällan Eva inte har en tanke eller får en idé om något som får människor att mötas i diskussioner och beslut.

En eld som brinner inne i Eva handlar om den södra sidan av Stockholm. Det finns så många möjligheter för människor och företag att utvecklas i södra Stockholm och Huddinge. För Eva är Huddinge en motor i den utvecklingen och hon tycker att det är spännande att få vara med i en tid när den södra sidan liksom tar större plats. I södra Stockholm och Huddinge finns en samlad kompetens och erfarenhet som inte uppmärksammats tillräckligt. Nu reser vi oss med lite större självförtroende, menar Eva.

“Man ska lära av historien, leva nu och planera för framtiden.”

Kompetens finns runt oss hela tiden
Vi pratar om kompetens. Ett ord som diskuteras i olika sammanhang. Inte minst i form av frågor om kompetensbrist och matchningsproblematik. Om kompetens är människans samlade förmåga att utföra något, och något unikt i varje individ som dessutom blir något olika varje gång olika människors kompetens möts….hur kan vi då avgöra när vi har brist?

För Eva blir beställarrollen viktig. Den som efterfrågar något måste vara klar över vad som ska uppnås för att kunna förstå vilka kompetenser som krävs. Det kan låta banalt och enkelt, men är det inte. Kompetensbrist löser vi enklast genom att öppna ögonen, menar Eva. Med en vidare syn på kompetens. Med ett större intresse för människor, så kommer vi att hitta den där kompetensen. Den finns runt oss hela tiden.

Men, vi måste också jobba med självledarskapet. Ett blygt folk som inte förhäver sig har inte tränat så mycket på att visa upp sig. Vi behöver vara tydliga med vad vi kan. När jag lyssnar på Eva tänker jag att vi skulle kunna göra ännu klokare saker om vi tar oss tid att förstå varandra – och våra uppgifter – lite djupare. För att lösa gemensamma utmaningar kanske inte ett formellt CV är det bästa urvalskriteriet alla gånger.

Barn och unga i ett entreprenöriellt lärande
Det entreprenöriella lärandet kan hjälpa barn och unga att få prova sina olika förmågor. Det är något Eva engagerat sig i och också prisats för. 2014 fick Eva ta emot Huddinge kommuns entreprenörskapspris. I motiveringen står bland annat:

“I mötena med Eva har ungdomar fått lära sig hur man tar initiativ och växer som människa samt hur man presenterar sig själv och skapar bra samarbete. Eva Swede visar stor förståelse för att samverkan mellan skola och arbetsliv berikar Huddinges elever. Med hennes entreprenörskap bidrar hon i allra högsta grad till att rusta våra ungdomar för livet.”

Samma energi lägger Eva på att hjälpa innovatörer. Jag undrar om hon ser att innovatörer några gemensamma drag?

Hennes svar kommer efter en tankepaus. Hon berättar om människor som är extremt idérika, ibland orädda, men även osäkra på formaliadelarna. Det saknas ofta lugn och ro att utveckla sina idéer. Där vill Eva bidra.

När jag pratar med entreprenörer tycker jag om att ta reda på om det finns något de vill ställa tillrätta i samhället. Vad skulle de göra om de fick absolut makt i en viss fråga.

Eva tänker en stund och förklarar sedan att om hon fick bestämma så skulle ingen människa längre få komma med svepande generaliseringar utan vi skulle verkligen mötas och lyssna på varandra.

Vi pratar om inre hållbarhet. Den egna långsiktiga hållbarheten är nog en av nycklarna för all utveckling. Vi kommer få svårt att skapa ett hållbart samhälle om människor saknar inre hållbarhet. Självkänsla, glädje, lust och förståelse för andra människor är nog en förutsättning för att vi ska kunna göra plats för nya idéer och nya människor.

En människa med inre hållbarhet kan bli som den där dockan/leksaken med rund och tung botten som alltid återvänder till det stående läget efter sitt vacklande. Balansen finns där i botten och gör oss mer trygga i en föränderlig omvärld.

Värmen och ön som blivit ett andra hem
Eva har hittat hem. Ett andra hem är Mallorca. Ön i Medelhavet där hon som ung gick en reseledarutbildning. Havet, bergen, naturen, stränderna och staden Palma betyder mycket för Eva. Men kanske framförallt klimatet och värmen. På Mallorca kan Eva ta det lugnt och fördjupa. Förbereda sig. Värme gör något med oss människor. Klimatet formar oss. I varma klimat gör människor det som Eva försöker hjälpa oss att göra. Vi som lever här uppe i ett kallt klimat får kämpa lite hårdare. Jag förstår att Mallorca klär Eva.

I vårt samtal blir det klart för mig att Eva Swede är en varm och omtänksam människa med ett glasklart mål för sitt entreprenörskap. Med en ganska ovanlig förmåga att intuitivt se och känna in människor, kulturer och strukturer har hon många kloka idéer som kan hjälpa både människor och samhälle att utvecklas. Och den där visionen om glädjefylld vilja blir efter vårt samtal något som jag själv skriver under på.

Den smittar nämligen.

Lyssna på ett samtal med Eva Sweden inspelat 2019.