Huddinge tillbaka till Almedalen

Huddinge fortsätter åka till Almedalen. Vi fortsätter prata om kreativitet, handlingskraft, ungt företagande och mötet mellan skola och näringsliv. Det känns bra, tycker jag. Just i år får jag möjlighet att leda ett panelsamtal under rubriken “Var är entreprenörskap, handlingskraft, kreativitet och innovativa miljöer i arbetslinjen?”. Vi har samlat en bred panel för att prata om hur vi på olika sätt kan bidra till att ge fler människor verktyg att prova idéer och förverkliga drömmar. Som företagare eller i andra former.

I panelen kommer vi möta kloka människor från Huddinge – Malin Danielsson (fp) kommunalråd och ordförand i grundskolenämnden. Michael Lindquist, uppmärksammad lärare och numera även författare. Framgångsexperten Annika R. Malmberg som fick ta emot årets handlingskraftpris under Huddinge Enterprize. Dessutom Björn Varnestig som är vd för Flemingsberg Science. Vi har dessutom bjudit in Björn Sundin (s) som är kommunalråd i Örebro kommun, Sofia Larsen som är affärsutvecklare vid Örebro universitet och Magnus N:son Engelbäck som är vd för Ung Företagsamhet. Och inledningsvis kommer vi få en trendspaning av etnologen Ida Hult som är flitig gäst hos både bolagsstyrelser och morgonsoffor.

Jag kommer ställa olika frågor till dem i syfte att diskutera en bredare arbetslinje där vi inte bara pratar om anställningsbarhet och jobb, utan också om entreprenörskap, kreativitet och handlingskraft. Där vi kan bidra till att fler människor provar sina egna idéer. I slutet tar vi fram några konkreta punkter för en breddad och fördjupad arbetslinje.

Vi kommer få flera olika perspektiv på frågan. Företagarens, lärarens, etnologens, affärsutvecklarens, akademikerns, inspiratörens, politikerns. Kanske också ditt? Du är välkommen att vara med. Måndag 2 juli, 15:30 börjar vi. Björkanderska huset (byggnad F inne på gården) på Skeppsbron i Visby är platsen.

Det kommer bli ett spännande samtal. Dagen efter, 3 juli, bjuder Arena Huddinge de företagare, politiker och tjänstemän som rest till Gotland för att vara med under Almedalsveckan på grillkväll. Det kommer bli trevligt. Det är bra att kvinnor och män från Huddinge åker och bygger relationer på den här arenan. Det ger Huddinge fler ännu fler möjligheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *