Fullt hus när Huddinge höll samtal i Almedalen

2 juli genomförde Huddinge kommun ett lyckat seminarium under Almedalsveckan. I Björkanderska huset lyssnade sjuttiotalet personer på när en bred panel med kunniga och erfarna politiker, forskare, företagare och inspiratörer diskuterade vikten av att fler människor får möjlighet att utveckla sina idéer och hur detta kan påverka samhället.

Daniel Dronjak Nordqvist (m), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge inledde och lämnade över ordet till etnologen/entreprenören Ida Hult som höll en trendspaning kring globalisering, Sveriges förändrade roll i världen och hur det påverkar människor. Vad vi vill göra och vad arbetsgivare vill att vi ska göra.

Därefter ledde moderator Fredrik Welander panelen genom ett antal frågeställningar där vi fick ta del av kunskap och idéer från Malin Danielsson (fp), kommunalråd Huddinge, Michael Lindquist, lärare/författare, Björn Sundin (s), kommunalråd Örebro, Annika R Malmberg, entreprenör och framgångsexpert, Magnus Nson Engelbäck, VD Ung Företagsamhet, Björn Varnestig, VD Flemingsberg Science och Sofia Larsen, affärsutvecklare Örebro universitet.

Diskussionen handlade om mötet mellan skola och näringsliv, hur kommunen kan göra det lättare för människor att använda det offentliga rummet för att förverkliga idéer och starta företag, vad företagare kan göra för att inspirera andra och hur de akademiska miljöerna kan främja innovationer och företagande, men också vara motorer i den lokala utvecklingen och företagsklimatet.

Med hjälp av den här panelen resulterade seminariet i åtta punkter för en bredare och djupare arbetslinje. Åtta punkter från panelen som kan bidra till att fler människor får eller utvecklar verktyg för att prova sina idéer i kreativa mötesplatser och innovativa miljöer.

1. Stötta och utbilda lärare, detta är själva grunden för utvecklingen.

2. Arbeta över administrativa gränser i landets kommuner, skolan vara en del av verkligheten. Skolans värld finns inte eftersom skolan är en del av världen.

3. Skapa bättre förutsättningar genom tydligare och bättre mål. Konkret är ett bra ord.

4. Snabba besked! Kommunen ska ge snabba besked och framförallt inte dra ut på processer och handläggningstider.

5. Öka samverkan mellan innovation, forskning och företagande. Skapa mötesplatser.

6. Hitta innovationer i vården och förnya innovationssystemet.

7. Skapa sommarjobb i det lokala näringslivet för UF-företagare som ser över företagets processer. Använd UF-företagarnas kunskap och drivkraft för att utveckla etablerade företag.

8. Skapa fler positiva associationer till företagandet. Entreprenörskap är en identitet.

Efter seminariet intervjuades några av deltagarna.

Christer Holger från The Learning Lab vill vara en del av lösningen.

Ellinor Dahl, innovationsrådgivare på Almi tycker det är viktigt att involvera föräldrar i det entreprenöriella lärandet.

Annika R Malmberg om att vara en förebild för andra.

Vi tackar alla inblandade för ett bra samtal. Kul att se att Huddinge når ut till fler människor varje år under Almedalsveckan. De som förstår att det finns mycket kunskap och möjligheter i Huddinge blir hela tiden fler. Bra.

Daniel Dronjak Nordqvist (m), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge vill dela med sig av kommunens kunskap.

Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge kommun berättar om seminariets innehåll.

Huddinge kommun har också dokumenterat seminariet på sin webbplats

Fler bilder från seminariet finns på Arena Huddinges Facebook.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *