Framtidens Huddinge och människornas behov

Under Arena Huddinges årliga medlemskonferens diskuterades framtidens stad och samhälle i Huddinge. Vad behöver människorna och hur bygger vi för att möta deras behov? Hur kan Huddinges företagare bidra till ett bättre liv mellan husen som byggs och vad händer när de aktörer som samverkar börjar samproducera?

Konferensen inleddes med att Manne Berger (ordförande i Arena Huddinges styrelse), Pia Forsberg (näringslivschef i Huddinge kommun) och Edward Howard (vd, Arena Huddinge), konstaterade att det händer mycket i Huddinge just nu och att Arena Huddinge bidrar genom att skapa samtal, möten och förståelse mellan de olika företag och organisationer som driver utvecklingen framåt. Malin Danielsson (kommunalråd) och Helené Hill (samhällsbyggnadsdirektör Huddinge kommun) tog över och berättade om Huddinges utveckling med utgångspunkt i tre stora sammanhang – Flemingsberg, Kungens kurva och Vårby udde. Bland annat noterade vi att Flemingsberg kommer att ha ungefär lika många invånare som Luleå när alla planer för området realiserats.

Efter mingel och samtal så ledde dagens moderatorer Sara och Fredrik Bronner ett panelsamtal med Emma Jonsteg (grundare och vd på Utopia Arkitekter), Teresa Lindblad (etnolog på White Arkitekter) och Björn Sundin (författare, entreprenör och fd kommunalråd i Örebro kommun. Panelen zoomade in på människors behov och hur vi kan möta dessa med bostäderna och arbetsplatserna som ska byggas. Det blev ett intressant samtal där mötesplatser, närhet, innovationer och samskapande stod i fokus.

Med hjälp av Menti avslutade moderatorerna dagen genom att ställa ett antal frågor om deltagarnas upplevelse av hur ett forum som Arena Huddinge kan bidra i utvecklingen av framtidens Huddinge. Vi tackar för den input som nu kommer att tas vidare i det fortsatta arbetet.

Samtalen fortsatte under middagen och vi tackar alla deltagare för engagerade och viktiga diskussioner. Arena Huddinges erbjudande är dialog, samtal och möten där alla parter är beredda att pröva olika ståndpunkter. Den gemensamma utgångspunkten är Huddinges utveckling och nyttan med denna utveckling. 
Arena Huddinge har positionerat sig som ett forum där tre olika typer av aktörer – med olika perspektiv och behov – hittar sin nytta i skärningspunkten mellan affärsnytta och samhällsnytta. Ökad systeminsikt om den lokala samhällsutvecklingen för alla parter gör alla smartare vilket stärker Huddinge och skapar nytta för alla inblandade.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *