Dialog om näringslivsutveckling i Huddinge kommun

Huddinge kommun står inför en expansiv period med ett ökat bostadsbyggande och en stark befolkningsutveckling. Detta ställer höga krav på att också planera för tillkomst av arbetstillfällen. I samarbete med Arena Huddinge, ett forum för kunskapsutbyte mellan Huddinge kommun och näringslivet, bjuder vi in till dialog med fokus på kommunens ambitioner och utmaningar för en samhällsutveckling mot fler arbetstillfällen.

Tid: 13 juni kl. 14:30 – 16:00
Plats: Folkes, Sjödalstorget 1, Huddinge Centrum

Medverkande:
Pia Forsberg, näringslivschef, Annette Hedlin, enhetschef Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Karolina Krön, näringslivsstrateg, Ali Baniasadi, näringslivsutvecklare, Edward Howard, Arena Huddinge, Eva Swede, Fri och Stark.

Anmäl dig till Edward Howard, edward.howard@huddinge.se.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *