Dialog om näringslivsutveckling i Huddinge kommun

Under våren har Huddinges Näringslivsstrategi 2017- 2021 – för en samhällsutveckling mot fler arbetstillfällen i Huddinge kommun, varit ute på remiss. Vi vill gärna fortsätta vår dialog med er för att tillsammans kunna möta kommunens framtida utmaningar. Välkommen på Afternoon Tea och dialog den 13 juni kl. 14:30 till 16:00.

Huddinge kommun står inför en expansiv period med ett ökat bostadsbyggande och en stark befolkningsutveckling. Detta ställer höga krav på att också planera för tillkomst av arbetstillfällen. I samarbete med Arena Huddinge, ett forum för kunskapsutbyte mellan Huddinge kommun och näringslivet, bjuder vi in till dialog med fokus på kommunens ambitioner och utmaningar för en samhällsutveckling mot fler arbetstillfällen.

Tid: 13 juni kl. 14:30 – 16:00
Plats: Folkes, Sjödalstorget 1, Huddinge Centrum

Medverkande:
Pia Forsberg, näringslivschef, Annette Hedlin, enhetschef Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Karolina Krön, näringslivsstrateg, Ali Baniasadi, näringslivsutvecklare, Edward Howard, Arena Huddinge, Eva Swede, Fri och Stark.

Anmäl dig till Edward Howard, edward.howard@huddinge.se.