Internationell ekonomi, konkurrens och människor på Mötesplats Huddinge

Hundratalet kvinnor och män träffades i Växthus1 i Huddinge för att inspireras, mingla och diskutera viktiga utvecklingsfrågor för företagare och andra beslutsfattare. I utställningen knöts kontakter, inte minst med de UF-företag som visade upp sig mitt under förberedelserna för Våga Vara Egen – Stockholmsregionens UF-mässa.

Hårdare internationell konkurrens
Helena Olsson från Stockholms Handelskammare pratade om konjunkturen och framtiden i Stockholmsregionen där hon pekade ut en allt hårdare interationell konkurrens om att få människor med efterfrågad kunskap och erfarenhet till regionen. Redan nu, i rådande konjunktur, har många företag svårt att attrahera arbetskraft.

Individen, teamet och verksamheten
Eva Swede tog vid och gav publiken inspiration kring just detta ämne. Hon höll ett föredrag om vikten av att se kopplingen mellan individen, teamet och verksamheten strategiskt för att alla tre ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Viktigt i hård konkurrens både för individ, arbetsgivare och kommuner. Det är viktigt att tänka strategiskt och att ha en plan för detta, menar Eva Swede.

Global ekonomi i moll
Jörgen Kennemar från Swedbank höll ett föredrag om globala och svenska tillväxtutsikter i en osäker värld. Det började i moll med euron, långsam tillväxt i väst och avmattning. Sedan 2008 har förtroendet på finansmarknaderna och i världskonomin i stort varit lågt, men de senaste veckorna har det börjat komma tecken på stabilisering menar Jörgen Kennemar. De svenska statsfinanserna är goda men vår ekonomi är liten och vi är i hög grad beroende av den globala ekonomins utveckling.

Grekland var ett återkommande ämne, men också fler länder i Europa som står inför stora utmaningar. Något som kommer få återverkan också på den svenska ekonomin. Skulle eurozonen splittras kommer det bidra till en global recession enligt Jörgen Kennemar som menade att många beslutsfattare behöver anstränga sig nu. Men föredraget avslutades ändå i något som kan liknas vid dur. Den svenska ekonomin är i sin grund god. Reformer är på gång i andra länder och finanspakten inom EU skapar trovärdighet, sa Jörgen Kennemar.

Kunskap och inspiration kan se ut på olika sätt. Den är inte alltid lätt att ta till sig. Den är inte alltid odelat positiv. Världen förändras och för att utvecklas hållbart på lång sikt har vi i Huddinge, Stockholm och Sverige stora utmaningar att anta. Men förutsättningarna är goda och så länge vi träffas och diskuterar viktiga ämnen delar vi kunskap och gör de här förutsättningarna lite bättre hela tiden.

Så sammanfattar vi Mötesplats Huddinge 2012.

Se bilder från Mötesplats Huddinge

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *