Tillsammans bygger vi det moderna samhället

Tillsammans bygger vi det moderna samhället

27 maj bjöd Huddinge kommun och Arena Huddinge in till informations- och dialogmöte med byggaktörer. Här kan du se samtalen i efterhand.

Kommunalrådet Nicholas Nikander (L), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Huddinge kommun var en av de som deltog 27 maj när Huddinge kommun och Arena Huddinge bjöd in byggaktörer till informations- och dialogmöte.