Arena Huddinges pris för entreprenörskap 2016

Arena Huddinges pris för entreprenörskap 2016

Maria Wiman, Östra grundskolan

Arena Huddinges pris för entreprenörskap tilldelas 2016 till en lärare som hjälper ungdomar att tro på sig själva och får dem att prova nya tankar och idéer genom att ”knorra till undervisningen”. En lärare som med stor entusiasm och ett outtröttligt engagemang hela tiden kopplar in omvärlden i allt hon gör med eleverna. Denna lärare får elevernas skoldagar att kännas viktiga och riktiga varje dag.

En kvinna som gör entreprenörskapet begripligt för unga människor i grundskolan i Huddinge och som är en stor förebild för alla i skolan, men också för näringslivet i Huddinge och Södra Stockholm genom sitt sätt att koppla ihop skola och näringsliv och peka ut riktningen för framtiden.