Investering & etablering

När Business Arena gick av stapeln i Stockholm 2021 bjöd vi tillsammans med Huddinge kommun in till en rundabords-samtal där företrädare för Huddinge kommun, investerare och samhällsbyggare diskuterade framgångsfaktorer för Huddinges utveckling. I samtalet möter du Heléne Hill (samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun), David Grind (chef för strategiska sektionen, Huddinge kommun), Martina Leopold-Skog (planchef, Huddinge kommun), David …

Samverkan, förståelse och respekt Läs mer »

Välkommen till Företagsveckan i Huddinge! Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för företag i Huddinge. Under Företagsveckan bjuder Huddinge kommun och Arena Huddinge in till samtal kring aktuella näringslivsfrågor såsom attraktivitet, hållbarhet, trygghet och kompetensförsörjning. På huddinge.se/foretagsveckan finns mer information och där kan du även anmäla dig. Anmälan behövs för deltagande på plats på Folkes …

Företagsvecka i Huddinge Läs mer »

22-23 september möter du oss på Business Arena. Du kan möta oss i monter och chat och tillsammans med Huddinge kommun bjuder vi in till rundabordssamtal och träff i det digitala nätverksrummet klockan 10.00 den 23 september. Huddinge är en expansiv kommun med många stora utvecklingsprojekt både inom bostäder, kontor och infrastruktur. Vi har mycket …

Arena Huddinge på Business Arena 2021 Läs mer »

27 maj bjöd Huddinge kommun och Arena Huddinge in till informations- och dialogmöte med byggaktörer. Här kan du se samtalen i efterhand.

Arena Huddinge bjuder in till digitala workshoppar i april. Workshopparna kommer att genomföras i mindre grupper med gott omutrymme för diskussion. Beräknad längd är cirka 1,5 timme och de kommeratt genomföras digitalt. Välj det alternativ som passar dig bäst. Under april kommer Arena Huddinge i samarbete med Huddinge kommun att genomföra tre workshoppar i syfte …

Var med och utveckla bilden av Huddinge Läs mer »

I ett remissvar till regeringen efterlyser Arena Huddinge investeringar i infrastrukturen i Huddinge och södra Stockholm. “För att inte tappa tempot och förtroendet är det viktigt att staten står fast vid och möjliggör de avtal som tecknats inom ramen för Sverigeförhandlingen och att alla de objekt som finns med i nu gällande plan ges tillräcklig …

En hållbar utveckling förutsätter stora satsningar på infrastrukturen Läs mer »

Alla svenska kommuner har påverkats av covid-19. I ett studioproducerat Business Arena Talks berättar Huddinge om vägen framåt för de stora samhällsbyggnadsprojekten mot bakgrund av pandemin, men vi sätter även in utvecklingen i ett mer långsiktigt perspektiv. Deltar gör kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M), kommundirektör Camilla Broo, Klaus Hansen Vikström, Fabege, Björn Bergman, Magnolia och …

Premiär för Business Arena Talks Läs mer »

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

Under Arena Huddinges årliga medlemskonferens diskuterades framtidens stad och samhälle i Huddinge. Vad behöver människorna och hur bygger vi för att möta deras behov? Hur kan Huddinges företagare bidra till ett bättre liv mellan husen som byggs och vad händer när de aktörer som samverkar börjar samproducera? Konferensen inleddes med att Manne Berger (ordförande i …

Framtidens Huddinge och människornas behov Läs mer »

Att intresset för utvecklingen i Flemingsberg är stort, det vet vi. Vid frukostmötet God Morgon Huddinge fyllde vi en hörsal på Karolinska Institutet. Många nya gäster och viktiga samtal, både under minglet och i programmet. I klippet kan du följa samtalen mellan vår programledare Fredrik Bronner och morgonens gäster: Pia Forsberg (Huddinge kommun) Edward Howard …

God Morgon Huddinge om Flemingsberg Läs mer »