Huddinges utveckling

Vi närmar oss jul igen och jag känner att jag vill skriva några rader för att reflektera kring det halvår som ligger bakom oss. För snart sex månader sedan stod jag i Visby och gladdes åt att se ännu fler politiker, företagare och tjänstemän från Huddinge på plats under Almedalsveckan för att lyssna, prata och …

Tack och God Jul Läs mer »

Den senaste veckan har jag mött många människor som intresserat sig för Huddinge och Flemingsberg. Idag på förmiddagen tog vi emot landshövding Chris Heister och ett stort antal entreprenörer, tjänstemän, politiker, forskare, fastighetsbranschen och investerare i Flemingsberg för att diskutera områdets möjligheter och framtid. Vi har dessutom deltagit under Business Arena på Stockholm Waterfront och …

Flemingsberg och Huddinge intresserar fler Läs mer »

Hösten är här. Tempot ökar och jag har haft många möten med engagerade medlemmar i Arena Huddinge. En av dem är Eva Swede som driver Fri och Stark AB. Eva talade på Mötesplats Huddinge tidigt i år och kommer tala igen på Arena Huddinges kommande medlemsmöte. Vi kommer dessutom att sätta igång ett utvecklingsprogram för …

Nu tar vi några steg till Läs mer »