Arena Huddinges höstmöte

Arena Huddinges höstmöte

Fredag 26 november möts vi på Folkes för co-working, kaffe, samtal och program enligt följande:

9.00: Drop In, Co-working, kaffe och samtal
Medarbetare från Huddinge kommuns näringslivssektion finns på plats för dialog.

11.00: Välkommen
Manne Berger (ordförande Arena Huddinge), Edward Howard, (VD Arena Huddinge), Daniel Dronjak, (kommunstyrelsens ordförande) Camilla Broo (kommundirektör).

11.15: Komplexitet – Brown Bag Lunch*
Vi samtalar om komplexitet över en lunchmacka.

Med utgångspunkt i Klara Palmberg Broryds bok Komplexitet och guidande samtal av författaren så tar vi oss an frågeställningar och skiljer på vad som är enkelt, komplicerat eller komplext.

Klara Palmberg Broryd är civilingenjör i botten och doktorerade 2009 vid Luleå tekniska universitet med en avhandling om ledning och styrning i komplexa förhållanden. Arbetade som strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun 2015-2019 och sedan som biträdande stadsdirektör under 2019. Har därefter varit konsult och föreläsare. Den 1 oktober tillträder hon en tjänst som chef för avdelningen för bolag med statligt ägande på näringsdepartementet.

12.30: Tvärförbindelse Södertörn
Hållbar tillväxt, avlastad infrastruktur och ökad livskvalitet. Tvärförbindelse Södertörn behövs av många anledningar. Medverkande: Camilla Broo (kommundirektör Huddinge), Carl Bergkvist (Handelskammaren Stockholm) och Tina Karlberg (Trafikverket).

13.15: Drop Out, Co-working, kaffe och samtal

13.45: Hej Byggaktör! Planer, ambitioner, arkitektur
I samarbete med Huddinges kommuns samhällsbyggnadsavdelning utvecklar vi vårt samtal om stads-och samhällsbyggnad. Här möts byggaktörer som är medlemmar i Arena Huddinge och Huddinge kommun. Hur formerar vi oss för effektiv dialog? Har vi rätt verktyg för att hantera det som händer i samhällsbyggnadsprocessen? Medverkande: Love Bergström (ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott), Heléne Hill (samhällsbyggnadsdirektör) med fler.

15.00 Avslut

* En Brown Bag Lunch är ett informellt lärande lunchmöte. Namnet kommer av de bruna papperspåsar som deltagarna brukar ha med sig lunchen i. Ordet är amerikanskt och omfattar fler deltagare än den svenska arbetslunchen.