Arena Huddinge 2022: Främjande, dialog och möten

Arena Huddinge 2022: Främjande, dialog och möten

Våra behov av att träffas och ha dialog har blivit ännu större
under pågående pandemin. Arena Huddinges inriktning är att
tillgodose detta behov genom att kunna erbjuda nya
mötesplatser och bättre förutsättningar för dialog genom olika
mötesformer.

I vår verksamhetsplan för 2022 har vi tre fokusområden.

Arena Huddinge skapar möten/mötesplatser som förstärker
kommunens kontakt med externa aktörer och som bidrar till att
det lokala näringslivet och Huddinge kommun kan byta
kunskap och utvecklas. Arbetet görs med utgångspunkt i de
strategiska prioriteringar som finns i Huddinge kommuns
näringslivsstrategi och i det lokala näringslivets behov.

Arena Huddinge bidrar till en aktiv dialog mellan kommunen
och näringslivet med fokus på övergripande frågor av strategisk
karaktär som rör Huddinges utveckling. På så  sätt möter vi det
ökade och stora intresset av investeringar i Huddinge såväl
som att vi skapar intresse hos nya aktörer.

Arena Huddinge arbetar med främjade av entreprenörskap i
skolan. Det är ett viktigt sätt att bidra till att nya generationer av
företagare och innovatörer tar plats i Huddinges lokala
näringsliv.

Du kan läsa hela vår verksamhetsplan för 2022 här.