Arena Huddinge 2021: Engagemang, dialog och digitalisering

Arena Huddinge 2021: Engagemang, dialog och digitalisering

Vi har under åren utvecklat olika sätt för att kraftsamla och bjuda in till dialog om Huddinges utveckling. En dialog vi är övertygade om bidrar positivt till framtidens Huddinge. 2020 lärde vi oss mycket om förändring. Nu ser vi nya behov av utvecklade sätt att mötas. I verksamhetsplanen för 2021 lägger vi ny kraft på digitalisering och sätt att hitta moderna och framtidsanpassade sätt att mötas och fortsätta vår viktiga dialog.

Fyra mål:

  • Öka engagemang och utveckla olika former för möten och dialog med det lokala näringslivet (detta mål är kopplade till kommunens mål och budget 2021 och ett tydligt åtagande att skapa fler mötesplatser och kontaktytor för företag)
  • Stödja Huddinge kommuns arbete med att strukturera och utveckla nya former för en samlad dialog och kontakt med investerare kring Huddinges utveckling i en tid när vi inte kan träffas som vanligt
  • Skapa engagemang för Huddinges varumärke
  • Stödja kommunens dialog med viktiga aktörer med fokus på kommunens näringslivsstrategi
  • Skapa fler möjligheter för aktörer inom Arena Huddinge att interagera med varandra genom olika digitala lösningar/mötesplattform

Läs gärna Arena Huddinges verksamhetsplan för 2021.