19 oktober: Tillsammans bygger vi det moderna samhället

19 oktober: Tillsammans bygger vi det moderna samhället

Som en del av Företagsveckan i Huddinge är vi med och bjuder in till denna temadag om utveckling och samhällsbyggande. 19 oktober på Folkes i Huddinge centrum. Målgruppen för detta program är fastighets- och bostadsutvecklare.

9.00
Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2023

Under flera år har länet haft ett tillskott av nybyggda bostäder i nivå med hushållens ekonomiska möjligheter att efterfråga nyproduktion. Nu faller påbörjandet. Tusentals färre byggstarter väntas bli en följd av det kärva ekonomiska läget med höga räntor och inflation. Konjunkturnedgången påverkar både hushållsekonomin och möjligheten att investera i nya bostäder. Förutsättningarna för bostadsbyggande har sällan varit dystrare. Vilka utmaningar finns? Vilka åtgärder behöver vidtas?

Henrik Weston, Utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm
Kaffe och fralla serveras från klockan 8.40. Klockan 10.00 är det paus med kaffe och fortsatta diskussioner.

10.15-12.00 Dialog med byggaktörer med fokus på Huddinge

Vad är på gång i Huddinge och hur ser planerna ut?

Emil Högberg (S), Ordförande för Samhällsbyggnadsutskottet i Huddinge kommun och Mats Hermansson, Samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun.

På vilket sätt kan aktörerna bidra till Huddinges utveckling och sätta Huddinge på kartan?

Här lyfter aktörerna fram sina perspektiv och idéer för det framtida samhället och en hållbar samhällsplanering. Vad kan vi lära oss av varandra?

Gemensam dialog och rundabordssamtal för en hållbar och god utveckling i utmanande tider. Det finns bara ett sätt att bygga det moderna samhället: Tillsammans.

Plats: Folkes, Huddinge centrum

Anmälan

Anmäl dig genom att mejla edward.howard@huddinge.se