What’s next – en återkommande fråga på Vårmötet

What’s next – en återkommande fråga på Vårmötet

Lokala företagare, investerare, samhällsbyggare, beslutsfattare och tjänstepersoner från Huddinge kommun samlades 30 mars för ett Vårmöte för näringslivet. Vi blickade framåt genom att snegla lite bakåt. Erfarenheter från pandemin och en ökad digital mognad var några av sakerna affärsutvecklaren, rådgivaren och föreläsaren Tommie Cau tog upp i sitt lunchanförande på temat framtidens arbetsplatser och morgondagens arbetsliv. Här möttes perspektiv om mänskliga behov och kreativa arbetsmiljöer med rimliga tankar kring utvecklade affärer och mer hållbara utvecklingsinsatser.

Handelsbankens Senior Economist Johan Löf följde upp sin föredragning från Höstmötet och konstaterade att kriget i Ukraina förändrat det förmodade ekonomiska läget efter pandemin. I en utförlig presentation gick Johan Löf igenom ett ekonomiskt läge i Sverige och världen som inte är helt lätt att förutsäga i dagsläget. Att kriget tydliggjort kopplingen mellan bland annat geopolitik, naturresurser och svenska energipriser var tydligt, liksom att den svenska ekonomin ändå haft en stark utveckling de senaste åren och att vi har resurser att möta dagsläget, även om det kommer att märkas i både hushåll och företag att utgångsläget förändras.

Bostadspriserna i Huddinge har fortsatt att stiga och det är tydligt att många söker sig till det som naturen och Huddinges olika områden erbjuder. Petra Garpefors och Sabina Klingsell från Svensk Fastighetsförmedling gjorde en tydlig presentation om bostadsprisernas utveckling, vad som efterfrågas och vilka som köper. I presentationen framkom också att det finns saker att arbeta vidare med när det gäller den samlade bilden av Huddinges erbjudande till omvärlden för att nå alla de människor som ska ta plats i den utveckling som vi upplever just nu.

Arena Huddinge hade dessutom årsmöte och dagen avslutades med en fortsatt dialog mellan kommun och många av de byggaktörer som nu är med i Huddinges utveckling. Här tog hållbar utveckling och en samling kring bilden av Huddinge upp, ämnen som vi med stor säkerhet kommer tillbaka till i kommande samtal.

Vi tackar alla deltagare för en givande dag med olika perspektiv, insikter och kunskap.