Samverkan, förståelse och respekt

Samverkan, förståelse och respekt

När Business Arena gick av stapeln i Stockholm 2021 bjöd vi tillsammans med Huddinge kommun in till en rundabords-samtal där företrädare för Huddinge kommun, investerare och samhällsbyggare diskuterade framgångsfaktorer för Huddinges utveckling.

I samtalet möter du Heléne Hill (samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun), David Grind (chef för strategiska sektionen, Huddinge kommun), Martina Leopold-Skog (planchef, Huddinge kommun), David Johansson (regionansvarig fastighetsutveckling, Balder), Therese Friedman (marknadsområdeschef, Fabege) och Johan Wikefeldt (Development Manager, Bonava).