Som en del av Företagsveckan i Huddinge är vi med och bjuder in till denna temadag om utveckling och samhällsbyggande.