Arena Huddinges medlemskonferens skjuts upp

Arena Huddinges medlemskonferens skjuts upp

I samråd med Manne Berger, ordförande i Arena Huddinge och Huddinge kommuns ledning beslutar vi att skjuta fram Arena Huddinges konferens och vår gemensamma dialog om Huddinge kommuns varumärke. Den dialog vi planerat till medlemskonferensen 5 november är viktig och förutsätter att vi alla kan vara närvarande i den med våra olika perspektiv. Vi har alla kloka saker att bidra med.

Som du säkert känner till har Folkhälsomyndigheten beslutat att införa förtydligade råd kring Covid 19 i Stockholms län som har ännu större påverkan på hur vi kan träffas framöver. För att konferensen skulle fungera till 90 procent digitalt och leverera den kvalitet som vi ville ha, byggdes konceptet på att personer i ledande befattningar skulle träffas i en livesändning. Detta kan inte ske i dagsläget när många har olika policys och nya förutsättningar efter senaste råden från Region Stockholm och FHM. Vi tror också att många av er som vi tänkt ska delta på konferensen (oavsett digitalt eller in real life) behöver prioritera annat just nu. Dialogen i Arena Huddinge fortsätter och vi kommer ta upp det viktiga samtalet om bilden av Huddinge i andra former som vi utvecklar just nu. Jag kommer i närtid att återkomma med några tankar kring detta.

Det är tråkigt att det här beslutet måste tas. Men vi anpassar oss till det rådande läget och gör vad vi kan för att bidra till allas nytta.

Läs mer:

Huddinge kommuns information om coronaviruset: https://www.huddinge.se/coronaviruset/

Information från Stockholms läns landsting: https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/10/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan/

Folhälsomyndighetens meddelande om skärpta råd: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/