9 november: Social hållbarhet i näringslivs- och samhällsutveckling

9 november: Social hållbarhet i näringslivs- och samhällsutveckling

Vi bjöd in till ett angeläget höstmöte på temat Social hållbarhet där Huddinge kommun berättade mer om sitt arbete med social hållbarhet och vi tillsammans med olika aktörer diskturerade olika sätt att arbeta med både samhällsnytta och affärsnytta i detta område. Vi fick inledningvis lyssna på kommundirektör Camilla Broo, kommunstyrelsens ordförande Sara Heelge-Vikmång (S) samt samhällsbyggnadsutskottets ordförande Emil Högberg (S).

Välkommen att vara med i samtal om ambitioner och hur vi kan bidra till det lokala samhället och skapa mötesplatser som möter mänskliga behov. Möt andra företagare och beslutsfattare i Huddinge.

Gemensamhet istället för ensamhet – hur bygger vi broar för att möta det mänskliga behovet i samhället?

Eftermiddagens keynote hölls av Lina Zakrisson, samhällsplanerare och nationalekonom, som grundat Ensamhetsrevolutionen. Lina har mer än 13 års erfarenhet av fastighetsbranschen och har jobbat med analys, strategi och affärsutveckling för både bostadsbolag och kommersiella fastighetsbolag. Lina blandar samhällsplanering, fastighetsutveckling med nudging och beteendevetenskap för att skapa miljöer där människor kan leva. I detta vävs ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samman för lyckade projekt. I Linas föredragning blev det tydligt hur viktigt det är att vi bygger lokalsamhället med människans behov i centrum och att vi behöver göra det tillsammans.

Samhällsnytta och affärsnytta förutsätter varandra

I ett panelsamtal möttes olika aktörer med olika perspektiv. Här konkretiserades frågor om saker vi kan bidra med tillsammans, som kreativitet när det gäller upplåtande av lokaler, mod att prova nya verksamheter och att involvera lokalsamhället och människorna på platsen från start. I samtalet möttes:

Ellen Lamm, Konstnärlig Chef, Unga på Operan
Karin Lekberg, kulturstrateg med fokus på stadsutveckling och sociala hållbarhet, Landskapslaget
Mia Häggström, Hållbarhetschef, Fabege
Yvonne Arentoft, Meeting Place Manager Kungens Kurva, Ingka Centres