30 mars: Årsmöte med Arena Huddinge

30 mars: Årsmöte med Arena Huddinge

Tid: Tisdag 30 mars, klockan 9.00-10.00 Plats: Livesändning

I direkt anslutning till sändningen av God Morgon Huddinge håller
Arena Huddinge ett digitalt årsmöte. Årsmötets första del är öppet även för dig som inte är medlem och sänds live.

I den här sändningen kan du bland annat se och höra:

Camilla Broo kommundirektör i Huddinge
Kiran Sakaria Senior Strateg Handelsbanken
Kristian Perman Svensk Fastighetsförmedling

Här kommer vi att samtala om Huddinges utveckling, om hur
efterfrågan ser ut på bostadsmarknaden samt hur
ekonomin utvecklas på kort och lång sikt.

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen.

Vi har under åren utvecklat olika sätt för att kraftsamla och bjuda in till dialog om Huddinges utveckling. En dialog vi är övertygade om bidrar positivt till framtidens Huddinge. 2020 lärde vi oss mycket om förändring. Nu ser vi nya behov av utvecklade sätt att mötas. I verksamhetsplanen för 2021 lägger vi ny kraft på digitalisering och sätt att hitta moderna och framtidsanpassade sätt att mötas och fortsätta vår viktiga dialog.

Livesändningen hittar du på YouTube: https://www.youtube.com/user/huddingekommun (där samtalen även kommer att visas i efterhand)