Vi tror på Södra Stockholm

Arena Huddinge är ett samarbetsforum finansierat av Huddinge kommun och näringslivet. Uppgiften är att utveckla Huddinge till en stark näringslivskommun samt att öka kunskapen om Huddinge som en viktig del av Stockholm. Arena Huddinge bidrar till näringslivsutveckling som präglas av god dialog, gott företagsklimat, samt en fortsatt stark position av ung företagsamhet.

Vi vill skapa och underhålla en rak och förenklad kommunikationsväg mellan tjänstemän, politiker och näringsliv, skapa engagemang i det lokala näringslivet i olika frågor som rör det lokala företagsklimatet, öka intresset för investeringar i Huddinge som en viktig del av Södra Stockholm och bidra till att Huddinge behåller sin starka position inom ung företagsamhet.

Följ oss på Facebook här
Följ oss på twitter här

Kommentera