Samverkan är nyckeln

Huddinges utveckling i fokus i ny bilaga.

Att samverkan är nyckeln för Huddinges utveckling tycker vi inom Arena Huddinge är en självklart. Vårt långa utvecklingssamtal har pågått i snart tjugo år – har möts vi och skapar såväl samhällsnytta som affärsnytta. Klicka på bilden och läs om allt som händer i Huddinge nu.