Vår verksamhet

Med engagemang och nyfikenhet utvecklar vi tillsammans ett långsiktigt samarbete mellan Huddinge kommun och näringslivet. Vårt arbete är integrerat med Huddinge kommuns vision att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Våra fokusområden:

Investeringsfrämjande
En viktig del av vårt arbete syftar till att förverkliga Huddinges tillväxtambitioner med bostadsbyggandet och fler arbetstillfällen. Vi har bland annat ett aktivt deltagande på ett antal olika investeringsevent som till exempel Business Arena Stockholm och Business Arena Almedalen.

Huddinges utveckling
Vi tar initiativ till dialogmöten där frågor som är viktiga för Huddinge kommun och näringslivet diskuteras och förankras. Frågorna har en tydlig koppling till Huddinge kommuns tillväxtambitioner och vad vi kan göra tillsammans för att bidra till en fortsatt positiv utveckling och gott företagsklimat i Huddinge. Här försöker vi hitta win-win situationer för alla som vill vara med, bidra och påverka sin framtid. Det kan handla om allt från dialog om samhällsutveckling till att leverera input för åtgärder som kan leda till ett bättre företagsklimat.

Nätverksmöten och aktiviteter
Tillsammans med Huddinge kommun anordnar vi ett flertal aktiviteter som till exempel  God Morgon Huddinge, Mötesplats Huddinge, seminarier och möten under Almedalsveckan, medlemsmöten, konferenser och företagsbesök.

Framtida företag och företagare
Att förstärka samarbetet mellan näringslivet och skolan är en av dagens stora utmaningar. Här har vi olika samarbeten för att underlätta kontakt mellan lärare, elever och företag. Ett uppskattat årligt event är Ung & Företagsam där vi stödjer elever genom att anordna eventet Arena Huddinges Riskkapitalister.

Läs verksamhetsplan för 2019.

Vi arbetar ständigt med att utveckla Arena Huddinges verksamhet för att säkerställa relevansen och medlemsnytta för våra medlemmar. Vill du veta mer om vår verksamhet, aktuella aktiviteter eller har förslag vill vi gärna att du hör av dig.