Vår verksamhet

Med engagemang och nyfikenhet utvecklar vi tillsammans ett långsiktigt samarbete mellan Huddinge kommun och näringslivet. Vårt arbete är integrerat med Huddinge kommuns vision att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är – och ska vara – en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt och hållbart liv i Stockholmsregionen och ett starkt näringsliv. Det innebär att fler bostäder byggs, fler arbetstillfällen skapas och ett gott företagsklimat utvecklas. Den offentliga servicen ska också utvecklas med god kvalitet och god hushållning med resurserna. Huddinge bygger och utmaningar kommer att finnas i många år framöver.

Dialog och samverkan mellan Huddinge kommun och andra aktörer blir allt viktigare. Det finns ett ständigt behov av att utveckla arenor för samtal, kunskapsutbyte och dialog mellan samhällets alla olika delar. Arena Huddinge kommer fortsätta att utveckla sin position i skärningspunkten mellan affärsnytta och samhällsnytta. Ett forum som erbjuder dialog, samtal och möten där olika parter från kommun och näringsliv är beredda att pröva olika ståndpunkter och testa nya samverkansformer. Vi har lärt oss saker i det förflutna, och framtiden kommer med nya förutsättningar och krav. I glappet mellan det vi gjort och det vi ska göra uppstår olika mellanrum. De här mellanrummen finns också mellan olika perspektiv, olika människor, mellan hus och mellan olika platser. Mellanrummen finns överallt, och när vi ser dem öppnas möjligheter. I dessa mellanrum hittar vi nya samverkansformer och idéer.

Det finns många olika intressen inom Arena Huddinge och det är just detta som är Arena Huddinges ”unique selling point” – men också verksamhetens största utmaning. Vår verksamhetsintriktning antar denna utmaning. Medlemmarna i Arena Huddinge är olika, men har en gemensam utgångspunkt i Huddinges utveckling och vi tror att en ökad systeminsikt om den egna utvecklingen och samhällsutvecklingen gör alla smartare. Den här insikten stärker Huddinge och skapar nytta för alla som vill vara med på vår gemensamma resa.

I vår verksamhet engagerar sig kommun och näringsliv i en process baserad på ett ömsesidigt givande, tagande och interaktion. Tillsammans möter vi framtiden, i mellanrummen.

Välkommen till Arena Huddinge.

Läs verksamhetsplan för 2023.

Vi arbetar ständigt med att utveckla Arena Huddinges verksamhet för att säkerställa relevansen och medlemsnytta för våra medlemmar. Vill du veta mer om vår verksamhet, aktuella aktiviteter eller har förslag vill vi gärna att du hör av dig.