Coaching: Utvecklings-samtal för företagare

Inom ramen för projektet Växtkraft Huddinge erbjuder vi nu ett coachsamtal med Eva Swede. Fler tillfällen kommer att planeras in.

    Det här evenemanget har passerat.

Växtkraft Huddinge bidrar med tips och ger stöd till företagare som vill utvecklas, komma vidare eller få hjälp att lösa en specifik frågeställning. Vi erbjuder ett bollplank och ett utifrånperspektiv. Processtöd och stöd i konkreta frågor. Till exempel personligt ledarskap, affärsutveckling och strategier för att växa och utveckla företaget.

Coach/bollplank: Eva Swede som har 10 års erfarenhet som coach, mentor och företagskonsult inom bland annat Nyföretagarcentrum, Almi, Företagarna, Svenska Uppfinnareföreningen och i egen regi.

Innehåll: Förbokade 40-minuterspass för rådgivning till lokalt näringsliv. 10:30-12:00 och 13:00-14.30.

Intresseanmälan: Anmäl dig genom att fylla i och skicka nedanstående formulär. Eva kontaktar sedan dig och ni bokar en tid. Deltagandet är avgiftsfritt, men du får betala en No-showavgift på 495 kronor (plus moms) om du avanmäler dig mindre än 3 dagar innan tillfället.