Samtal och bemötande i arbetet

Vi är varandras arbetsmiljö. Växtkraft Huddinge hjälper dig att stärka ledarskapet genom kompetens om arbetsmiljö och dialog.

  • Datum: 21 februari 2018
  • Tid: Klockan 18.00-21.00
  • Plats: Johan & Nyström, Länna

Växtkraft Huddinge hjälper dig att stärka ledarskapet genom kompetens om arbetsmiljö och dialog. Det handlar om långsiktig hållbarhet för individen i arbetet. Både enskilt och med arbetsgruppen/kunder/leverantörer/samarbetspartners. Du utvecklar, och tränar på, att använda det goda samtalet som ett verktyg i dina professionella möten, samt ökar din kunskap om tillämpning av arbetsmiljöföreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Föreläsare och workshopledare: Eva Swede

Innehåll: Vi går igenom empatisk kommunikation (Giraffspråket), värdegrund, kultur och teamet, samt bemötande och feedback. Tillsammans arbetar vi med praktisk tillämpning av dialoger för en bra arbetsmiljö och arbetsrelaterade samtal, till exempel med medarbetare, kunder och leverantörer. Vi går igenom begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö och arbetsmiljöföreskrifterna 2015:4 som gäller sedan 2016. Eftersom vi besöker Johan & Nyström får vi dessutom insikt i betydelsen av ”Svensk fika”.

Intresseanmälan: Anmäl dig genom att fylla i nedanstående formulär. Deltagandet är avgiftsfritt, men du får betala en No-showavgift på 495 kronor (plus moms) om du avanmäler dig mindre än 3 dagar innan tillfället.