Hur kan näringsliv och yrkeshögskola kompentensförsörja Södertörn i framtiden?

Under Södertälje Science Week arrangeras ett angeläget samtal om kompetensförsörjningen på Södertörn.

  • Datum: 1 februari 2019
  • Tid: Klockan 9.00-11.30
  • Plats: Södertälje Science Park

Hur kan näringsliv och yrkeshögskola kompentensförsörja Södertörn i framtiden? Södertörnskommunerna bjuder in till samtal med näringslivet, utbildningsanordnare, Myndigheten för yrkeshögskolan samt representanter från kommunerna.

I panelen: Margareta Landh, utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan, Richard Erneland, säkerhetschef Stockholm Certego AB, Elof Hansjons, utbildningsnämndens ordförande Södertälje kommun och Cathrine Haglund, enhetschef Campus Telge. Moderator: Anna Hedrén

Läs mer och anmäl dig här.