Digital konferens om bilden av Huddinge

Välkommen på digital konferens om bilden av Huddinge.

  • Datum: 5 november 2020
  • Tid: Klockan 9.00-12.00
  • Plats: Digital konferens

Arena Huddinge är ett forum för kunskapsutbyte och dialog mellan Huddinge kommun och näringslivet, i syfte att stimulera samarbete och utveckling av gemensamma intressen. Varje höst samlas de företag och organisationer som är medlemmar i Arena Huddinge till ett medlemsmöte. Här möts vi och diskuterar de stora övergripande utmaningarna och framtidsfrågorna. 2020 är ett annorlunda och viktigt år. Det är mycket som händer i Huddinge, Stockholm och världen. Tillsammans tar vi ansvar och lär oss nya sätt att utveckla samhället.

Vi vill nå ut till fler goda krafter i det lokala näringslivet och engagera flera lokala företag i våra mötesplatser för dialog. Välkommen att delta digitalt. Information om hur du anmäler dig kommer i slutet av detta meddelande.

Huddinge – en plats, ett varumärke och mer
Vi diskuterar Huddinges attraktionskraft och varumärke i panelsamtal och en interaktiv workshop. Vad är Huddinge? För vem? Hur berättar vi om det vi har att erbjuda människor, företag och framtiden? Arena Huddinge genomför 2020 års medlemskonferens torsdag 5 november som ett digitalt möte under en halvdag. Öppet för ett begränsat antal deltagare.

Panelsamtal och interaktiv workshop med människor som utvecklar framtidens Huddinge:

  • Investerare
  • Företagare
  • Samhällsbyggare
  • Beslutsfattare

Samtalsledare: Fredrik Bronner och Sara Bronner
Digital moderator: Fredrik Bauer

Program

9.00-10.00 Livesändning från Folkes
Vi sänder live från Folkes och tillsammans med våra programledare Fredrik och Sara Bronner får du möta ett antal beslutsfattare, företagare och experter:

Camilla Broo, kommundirektör Huddinge
Manne Berger, ordförande Arena Huddinge
Edward Howard, VD Arena Huddinge
Pernilla Boström, Flemingsberg Science
David Johansson, fastighetschef Balder
Olle Forsberg, ordförande Företagarna Huddinge
Marcus Forsström, Skyhill
Patrik Forshage, biträdande kommundirektör Huddinge
Pia Forsberg, näringslivschef Huddinge kommun
Roger Höglund, kommunikationschef Huddinge kommun
Helené Hill, samhällsbyggnadsdirektör Huddinge kommun

10.15-11.15 Workshop i Zoom
Vi möts i Zoom där vår digitala moderator Fredrik Bauer hälsar oss välkomna. Tillsammans diskuterar vi bilden av Huddinge. Workshopen leds av:

Lena Leigert, kommunikationsstrateg, författare, föreläsare och utbildare (Kreafon)
Helena Lundberg, marknadsstrateg Huddinge kommun

11.30.12.00 Livesändning med politikersamtal från Folkes
Vi sammanfattar förmiddagen tillsammans med Lena Leigert, Camilla Broo, Edward Howard och Manne Bergeroch avslutar med ett politikersamtal om bilden av Huddinge tillsammans med:

Nicholas Nikander (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och frågor om fysisk planering, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Sara Heelge Vikmång (S)
Oppositionsråd som arbetar med ekonomi, samhällsbyggnadsfrågor, välfärd och näringslivsfrågor

Anmälan

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig redan idag genom att skicka ett mail till nina.udden@huddinge.se. Du kommer senare att få en bekräftelse med möteslänk.

Sista dag för anmälan är 30 oktober. Välkommen!

Har du frågor om innehållet?
Kontakta Edward Howard, edward.howard@huddinge.se. Information om hur du anmäler dig kommer i slutet av detta meddelande.