Business Arena Stockholm: Flemingsberg – framtidens utvecklings- område för kontor och handel

Intresset för Huddinge kommun ökar rekordsnabbt från fastighetsinvesterare, bostadsutvecklare och näringsliv. Välkommen till ett seminarium där vi fördjupar oss i de växande kontorsmarknadsmöjligheterna i Södra Stockholm.

    Det här evenemanget har passerat.

Intresset för Huddinge kommun ökar rekordsnabbt från fastighetsinvesterare, bostadsutvecklare och näringsliv. Med en utvecklad infrastruktur på plats och flera stora infrastrukturprojekt på gång är Huddinge, och framför allt Flemingsberg, ett utvecklingsområde med hög potential. Planeringen för Spårväg syd och ett nytt resecentrum för på sikt 60 000 resenärer per dag, är i full gång. I framtiden kommer Flemingsberg spela en avgörande roll för att stärka balansen i Stockholmsregionen avseende arbetsplatser och boende.

Välkommen till ett seminarium där vi fördjupar oss i de växande kontorsmarknadsmöjligheterna i Södra Stockholm. Vad får det för följdeffekter på bostadsbyggandet? Hur skapas möjligheter till fler kontorsetableringar i Huddinge? Samtalet tar utgångspunkt i Huddinge kommuns rykande färska kontorsmarknadsanalys som presenteras på seminariet.