Business Arena Stockholm

2020 års upplaga av Business Arena Stockholm.

  • Datum: 8 december 2020
  • Tid: 8-9 december 2020
  • Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Intresset för Huddinge är stort och vi deltar i olika programpunkter.