Business Arena Stockholm

Business Arena Stockholm arrangerades för första gången i Stockholm år 2001. År 2017 hade evenemanget nära 7 000 besök, 185 medverkande partners och 450 inspirerande talare. Intresset för Huddinge är stort.

    Det här evenemanget har passerat.

Business Arena Stockholm arrangeras 19-20 september på Stockholm Waterfront. Vi återkommer med detaljerad information om Arena Huddinges deltagande.