Almedalen: Mer människor, mer service – om samhällets ansvar

Storstadsområdena växer så det knakar. I Huddinge exempelvis, byggs massor med nya bostäder. Men hinner kommunen rusta för god samhällsservice i samma takt som befolkningen ökar?

    Det här evenemanget har passerat.

Utvecklingstakten och tillväxten är fortsatt hög i storstadsområdena. I Huddinge kommun är målet att skapa förutsättningar för 20.000 bostäder till år 2030, och en av utmaningarna är att skapa god service i samma takt. För att klara dessa mål behöver kommun och näringsliv arbeta mer tillsammans. Därför vill Huddinge att hälften av all ny verksamhet inom förskola, skola, vård och omsorg ska byggas och drivas av fristående aktörer. Hur säkerställs god kvalitet i det som levereras och vad får det kosta?

Välkommen till seminarium under Almedalsveckan. Vi får lyssna på:

Malin Danielsson, kommunalråd, Huddinge kommun (L)
Carina Zetterström, företagslots privata utförare, Huddinge kommun
Fredrik Gren, vd, Ambea
Henrik Örneblad, vd, Huddinge Samhällsfastigheter

Seminariet modereras av Fredrik Bronner.